Selected Veli-Pekka Räty’s Design & Research Publications.
See also his ResearchGate profile.

2023
Räty, Veli-Pekka. 2023. Muotoilua ja liiketoimintaa St. Joostissa Alankomaissa. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB Focus, 9.11.2023.
Räty, Veli-Pekka. 2023. Pelaamalla yhteistyötä tutkimukseen. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB Focus, 9.11.2023.
Räty, Veli-Pekka. 2023. Tarinankerronnasta asiakaskokemukseen liiketoiminnassa. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB Focus, 24.8.2023.
Räty, Veli-Pekka. 2023. MOSAIC huippuosaamisen edistäjänä. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. LAB Focus, 14.6.2023.

2022
Räty, Veli-Pekka. 2022. Monialaisella design sprintillä kohennusta asiakaskokemukseen ja liiketoimintaan. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, LAB Focus, 26.8.2022.
Räty, Veli-Pekka. 2022. Suunnittelua ja muotoilua tulevaisuuteen. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, LAB Focus, 23.8.2022.

2021
Räty, Veli-Pekka. 2021. Fostering Enterprises with Design Venture Days. In: Soini-Salomaa, Kristiina (ed.) LAB Design Annual Review 2021. Lahti: LAB University of Applied Sciences, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 35, pp. 45–54.
Räty, Veli-Pekka. 2021. Maailman paras jääkiekkovalmennus ja koirien äitiyspakkaus voittoon Timantintekijöissä. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, LAB Focus, 29.11.2021.
Räty, Veli-Pekka. 2021. Muotoilu ja liiketoiminta muutoksessa. Teoksessa: Montonen, Laura & Saarela, Ulla (toim.) Lahti Green Design Week 2021, Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 33, s. 64–71.
Harjapää, Anniina; Liski, Minna; Robinson, Marion; Ruokamo, Annariina; Räty, Veli-Pekka; Soini-Salomaa, Kristiina. 2021. Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 17, 92 s.

2020
Räty, Veli-Pekka; Kyle, Mikko; Montonen, Laura & Mustaniemi, Tommi. 2020. Design Venture Programme – Design to Speed Up Businesses. In: Soini-Salomaa, Kristiina (ed.) LAB Design Annual Review 2020. Lahti: LAB University of Applied Sciences, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 12, pp. 21–30.
Räty, Veli-Pekka (toim.) 2020. Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 7, 108 s.
Räty, Veli-Pekka. 2020. Johdanto. Teoksessa: Räty, Veli-Pekka (toim.) Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, s. 7–10.
Räty, Veli-Pekka. & Kyle, Mikko. 2020. Design Venture Ohjelma. Teoksessa: Räty, Veli-Pekka (toim.) Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, s. 14–25.
Räty, Veli-Pekka. 2020. Yritysten näkymät Design Venture Ohjelmaan. Teoksessa: Räty, Veli-Pekka (toim.) Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, s. 26–31.
Räty, Veli-Pekka. 2020. Muotoilu kannattaa. Teoksessa: Räty, Veli-Pekka (toim.) Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, s. 32–38.
Montonen, Laura & Räty, Veli-Pekka. 2020. Muotoiluosaamista maakuntiin – Design on the Road. Teoksessa: Räty, Veli-Pekka (toim.) Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, s. 67–73.
Räty, Veli-Pekka. 2020. Fruitleather Rotterdam – How waste can be used in a positive way. In: Räty, Veli-Pekka (ed.) Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, pp. 94–99.

2019
Räty, Veli-Pekka. 2019. Design Profits. In: Soini-Salomaa, Kristiina (ed.) Lahti Design Annual Review 2019. Lahti: Lahti University of Applied Sciences, pp. 92–102.
Räty, Veli-Pekka. 2019. Muotoilusta vauhtia pk-yritysten kasvuun. Teoksessa: Tullinen, Kaisu; Soini-Salomaa, Kristiina & Raappana, Anu. (toim.) Muotoiluinstituutti aluekehittäjänä. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 51, s. 22–25.

2017
Räty, Veli-Pekka; Arndt, Sebastian & Perkis, Andrew. 2017. Using Commercial Impact Advisory Group in Product Design for Broadcasters. Adjunct Publication of the 2017 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video, 14 June 2017, Hilversum, The Netherlands: ACM.
Arndt, Sebastian; Räty, Veli-Pekka; Nieuwenhuis, Taco; Keimel, Christian; Ibáñez, Francisco & Perkis, Andrew. 2017. Enhancing Use of Social Media in TV Broadcasting. Adjunct Publication of the 2017 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video, 15–16 June 2017, Hilversum, The Netherlands: ACM, pp. 51–56.
Arndt, Sebastian; Räty, Veli-Pekka; Mansilla, Wendy Ann; Ibáñez, Francisco; Davies, Scott & Perkis, Andrew. 2017. Workshop on Interactive Digital Storytelling in Broadcasting Environment. Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video, 14 June 2017, Hilversum, The Netherlands: ACM, pp. 139–140.

2016
Arndt, Sebastian; Räty, Veli-Pekka & Perkis, Andrew. 2016. Opportunities of Social Media in TV Broadcasting. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, NordiCHI’16, 23–27 October 2016, Gothenburg, Sweden. New York, NY: ACM, 1–6 pp.
Räty, Veli-Pekka. 2016. User Consultation Protocol and Tools. VisualMedia Deliverable 2.1, 28 February 2016, 39 pp.
Räty, Veli-Pekka. 2016. User Requirements Definition. VisualMedia Deliverable 2.2, 19 May 2016, 71 pp.

2012
Räty, Veli-Pekka. 2012. Yhteistyötä ja verkostoitumista – kokemuksia Pohjoisen kulttuuri-instituutti -hankkeesta [Collaboration and networking – Experiences of the Institute for Northern Culture project]. Teoksessa: Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-instituutti = In: Arts, Cultural Collaborations and New Networks – The Institute for Northern Culture / Kemi-Tornio University of Applied Sciences, pp. 36–39.

2008
Räty, Veli-Pekka; Pahtaja, Visa, & Laakkonen, Mika. 2008. Facilitating flow : Design guidelines and measures for flow in the Dynamic Garden project. Tampere: Three Images. 27 + 13 pp.

2002
Strömberg, Hanna; Väätänen, Antti & Räty, Veli-Pekka. 2002. A group game played in interactive virtual space : design and evaluation. ACM DIS2002, London, 25–28 June 2002. Conference proceedings on Designing interactive systems : processes, practices, methods, and techniques: processes, practices, methods, and techniques. New York, NY: ACM Press, pp. 56–63.

2001
Räty, Veli-Pekka. 2001. Novel user interfaces for the future. ERCIM News, no 46, July 2001, pp. 24–25.
Leikas, Jaana; Väätänen, Antti & Räty, Veli-Pekka. 2001. Virtual space computer games with a floor sensor control : human centred approach in the design process. In: Brewster, Stephen & Murray-Smith, Roderick (Eds.) Haptic human-computer interaction : first international workshop, Glasgow, UK, August 31–September 1, 2000, Proceedings. (Lecture notes in computer science; Vol. 2058) Berlin: Springer-Verlag. Pp. 199–204.
Strömberg, Hanna; Väätänen, Antti & Räty, Veli-Pekka. 2001. Lumetila. Form + Zweck, vol 33, no 18, pp. 82–85.
Väätänen, Antti; Strömberg, Hanna & Räty, Veli-Pekka. 2001. Nautilus : a game played in interactive virtual space. Graphics Interface 2001. 7–9 June 2001. Ottawa, Ontario. Proceedings Graphics Interface 2001 Poster Abstracts. 2 pp.

2000
Räty, Veli-Pekka. 2000. Computer games help disabled children to communicate. Industrial Horizons, January 2000, pp. 23–24.
Leikas, Jaana; Väätänen, Antti & Räty, Veli-Pekka. 2000. Virtual space computer games with a floor sensor control : human centred approach in the design process. Workshop on Haptic Human-Computer Interaction. 31 August–1 September 2000. Glasgow: University of Glasgow. 4 pp.

1999
Räty, Veli-Pekka. 1999. Pelien leikki : lasten tietokonepelien suunnittelusta sekä käytöstä erityisesti vammaisten lasten kuntoutuksessa [Games playing : on designing and using children’s computer games in the rehabilitation of disabled children in particular]. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu [University of Art and Design], 221 pp. (in Finnish, English summary)
Räty, Veli-Pekka. 1999. Computer games help disabled children to communicate. Research News, December 1999, p. 3.
Räty, Veli-Pekka. 1999. Nykypäivien pelit, leikit ja kisat. [Games and plays of today] In: Honkela, T. (ed.) Pelit, tietokone ja ihminen = Games, Computers and People. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu – University of Art and Design UIAH & Suomen Tekoälyseura - Finnish Association of Artificial Intelligence, pp. 8–12. (in Finnish)

1998
Räty, Veli-Pekka. 1998. Tieto, kone ja pelit. [Computer and games] In: Houni, P. & Suurpää, L. (eds.) Kuvassa nuoret. Tampere University Press, pp. 153–164. (in Finnish)
Urhemaa, Timo; Majaranta, Päivi; Tammela, Antti & Räty, Veli-Pekka. 1998. Bliss Cat : symbolikommunikoinnin opetusohjelma [CD-ROM]. Tampere: VTT Information Technology.

1996
Finnish National Board of Education. 1996. Pictures from Finland 2. Nature in Finland. Authors: Veli-Pekka Räty, Kai Ekholm, Harri Ruohomäki, Hannu Puttonen, Markku Luodes. PhotoCD.
Räty, Veli-Pekka. 1996. Akun ohjelmat – Multimedia vammaisten lasten kuntoutumisessa [Aku’s software – Multimedia in rehabilitation of disabled children]. Helsinki: University of Art and Design, Department of Graphic Design, 132 pp.; 13 instruction manuals, 125 pp.; 14 computer disks. Licentiate of Arts Thesis. (in Finnish)
Brewster, Stephen; Räty, Veli-Pekka & Kortekangas, Atte. 1996. Earcons as a method of providing navigational cues in a menu hierarchy. HCI’96, London, 20–23 August 1996. Proceedings of HCI’96 conference on people and computers XI. Springer Verlag. Pp 167–183.
Brewster, Stephen A.; Räty, Veli-Pekka & Kortekangas, Atte. 1996. Enhancing scanning input with non-speech sounds. ASSETS ’96, Vancouver, British Columbia, April 11–12, 1996. Proceedings of the second annual ACM conference on assistive technologies. New York, NY: ACM. Pp. 10–14.

1995
Finnish National Board of Education. 1995. Pictures from Finland 1. A Year in Finland. Authors: Veli-Pekka Räty, Kai Ekholm, Harri Ruohomäki, Hannu Puttonen, Markku Luodes, Jukka Väisänen. PhotoCD.
Räty, Veli-Pekka. 1995. GoD – Graphic design on demand. Kotimaisen tietotekniikan ja kulutuselektroniikan teollisuuden graafisen suunnittelun tarpeita sähköisessä viestinnässä [GoD – Graphic design on demand. Needs for graphic design in new media in information technology and consumer technology industry in Finland] Helsinki: University of Art and Design, Department of Graphic Design, 39 pp. (in Finnish)
Räty, Veli-Pekka (ed.) 1995. Multimedia application for learning, understanding and using a social sight vocabulary. Tampere: VTT Information Technology. 76 pp. Final Report. 1 March 1995.
Ahonen, Juhani; Kaasinen, Eija; Kalliala, Aki; Kouropetroglou, Georgios; Lauder, Rob; Nyholm, Krister; Pulli, Tuula; Räty, Veli-Pekka; Salminen, Anna-Liisa; Salomaa, Kari & Stephanidis, Constantine. 1995. Requirements of speech-motor and language-cognitive impaired users for access to communication aids. (TIDE ACCESS 1001 Report M.2.1.4.) February 1995. Tampere: VTT Information Technology, 119 pp.
Brewster, Stephen A.; Räty, Veli-Pekka & Kortekangas, Atte. 1995. Multimodal scanning input with non-speech sounds. Sophia Antipolis: ERCIM. (Technical Report No. ERCIM-10/95-R040). 9 pp.
Brewster, Stephen A.; Räty, Veli-Pekka & Kortekangas, Atte. 1995. Representing complex hierarchies with earcons. Sophia Antipolis: ERCIM. (Technical report No. ERCIM-05/95R037). 19 pp.
Kaasinen, Eija; Leikas, Jaana; Räty, Veli-Pekka; Tammela, Antti; Anagnostopoulos, A.; Kouropetroglou, G.; Syros, P.; Viglas, C.; Lauder, Robert; Stephanidis, C.; Paramythis, A.; Antona, M. & Savidis, A. 1995. Technical and functional descriptions of currently available communication aids for speech-motor and language-cognitive impaired users. TIDE Project 1001 – ACCESS report M.2.1.3. 22 February 1995. 144 pp.
Petäkoski-Hult, Tuula & Räty, Veli-Pekka. 1995. Multimedia application for learning understanding and using a social sight vocabulary. 5th European Congress on Research in Rehabilitation. Helsinki, 28 May–1 June 1995. European Federation for Research in Rehabilitation. Journal of Rehabilitation Sciences, vol. 8 (1995) no. 3 (suppl.), p. 71.
Stephanidis, C.; Akoumianakis, D.; Petrie, H.; Vindigni, A.; Majoe, D.; Lauder, R.; Kaasinen, Eija; Räty, Veli-Pekka & Salminen, A.-L. 1995. Final report on foreseen products. (TIDE ACCESS 1001 Report D.4.2.2.) 1 March 1995. Tampere: VTT Information Technology, 27 pp.

1994
Räty, Veli-Pekka. 1994. Multimedia kuntouttaa vammaisia lapsia [Multimedia in rehabilitation of disabled children]. Tekniikan näköalat, p. 18. (in Finnish)

1993
Räty, Veli-Pekka (ed.). 1993. Kommunikaation apuvälineiden arviointilaitteen ohjelmat [Software to access communication devices]. Espoo: Technical Research Centre of Finland, 41 pp. + app. 42 pp. VTT Research Notes 1509. (in Finnish)
Räty, Veli-Pekka (ed.). 1993. Experimental remote workstation for a severely disabled person. Tampere: Technical Research Centre of Finland, Medical Engineering Laboratory. 48 pp. Final Report.
Räty, Veli-Pekka. 1993. Developing computer software for rehabilitation. European Conference on the Advancement of Rehabilitation Technology (ECART), Stockholm, 26–28 May, 1993. Pp. P.III. (2 pp.)
Räty, Veli-Pekka. 1993. Multimedia in education and rehabilitation : references. Tampere: Technical Research Centre of Finland, Medical Engineering Laboratory. 57 pp.
Räty, Veli-Pekka & Haataja, Seppo. 1993. Uudet kuntouttavat tietokoneohjelmat [New computer software for rehabilitation]. In: Anttila, Marja & Kupari, Tarja (Eds.). Toivoa täynnä! Kehitysvammaisten kuntoutuksen verkostot -seminaari I. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES). Pp. 125–130. (Raportteja 108).

1991
Räty, Veli-Pekka. 1991. Monivammaisen lapsen apuvälineet. Osa IV. Kommunikaation apuvälineiden arviointilaitteiston kehittäminen [Severely disabled children’s technical aids. Part IV. Development of a computer-based equipment to evaluate communication aids]. Espoo: Technical Research Centre of Finland, Research Reports 721. 40 pp. + app. 6 pp. (in Finnish)
Räty, Veli-Pekka. 1991. Kuntouttavat tietokoneohjelmat kehitysvammaisille [Computer software in rehabilitation of mentally disabled persons]. Puheterapeutti, no 3, p. 27.

1990
Räty, Veli-Pekka & Korpela, Raija. 1990. Computer-based simulator for various communication aids. European Conference on the Advancement of Rehabilitation Technology (ECART), Maastricht, 5–8 November, 1990. Maastricht, ECART. P. 16.5.

1989
Räty, Veli-Pekka & Korpela, Raija. 1989. Severely disabled children’s technical aids. International Journal of Rehabilitation Research. Vol. 12, no. 3, pp. 354-356.
Korpela, R. & Räty, V-P. 1989. Computer-based test system simulating various aids for handicapped children. Congress of the European Federation of Child Neurology Societies, Prague, 25–28 June, 1989. Prague, The Association of Czechoslovak Medical Societies & The Czechoslovak Society of Child Neurology. Pp. 54–55a.
Haataja, Seppo & Räty, Veli-Pekka. 1989. Tietokone vammaisten lasten kommunikoinnin avuksi. Tekniikan näköalat, 1989:3, pp. 23–24.

1988
Räty, Veli-Pekka. 1988. Comments on teleinformatic services for the disabled people. Espoo: Technical Research Centre of Finland. Research Notes 728. 31 pp. + app. 16 pp.
Räty, Veli-Pekka. 1988. Puheohjaus sähköpyörätuolissa [Speech control on a wheelchair]. Tampere: Tampere University of Technology, Department of Electrical Engineering. V + 81 pp. MSc Thesis. (in Finnish)
Saarnio, Ilkka; Haataja, Seppo; Perälä, Jukka & Räty, Veli-Pekka. 1988. Tietokone vammaisten apuna. Suomen lääkärilehti. Vol. 43, no. 28B, pp. 2781–2784.
Saarnio, Ilkka & Räty, Veli-Pekka. 1988. Vammaisten tietokoneohjelmat. Suomen lääkärilehti. Vol. 43, no. 5, p. 422.

1987
Haataja, Seppo; Frey, Harry; Herranen, Paula; Kuotola, Urpo; Räty, Veli-Pekka; Saarnio, Ilkka; Saranummi, Niilo; Tenkku, Martti & Tuovinen, Timo. 1987. A procedure to deliver environmental control systems for disabled persons. VIIth Nordic Meeting on Medical and Biological Engineering. Trondheim, 28 June–1 July 1987. The Norwegian Society for Bio-Medical Engineering & The Norwegian Society for Medical Physics. Pp. 211–212.
Haataja, Seppo; Frey, Harry; Kallio, Pekka; Räty, Veli-Pekka; Saarnio, Ilkka & Saranummi, Niilo. 1987. A speech controlled environmental control system. VIIth Nordic Meeting on Medical and Biological Engineering. Trondheim, 28 June–1 July 1987. The Norwegian Society for Bio-Medical Engineering & The Norwegian Society for Medical Physics. Pp. 219–220.

1985
Saarnio, Ilkka; Haataja, Seppo; Herranen, Paula; Räty, Veli-Pekka; Saranummi, Niilo; Frey, Harry; Tuovinen, Timo; Tenkku, Martti & Kuotola, Urpo. 1985. A model to choose an environmental control system for disabled persons. XIV International Conference on Medical and Biological Engineering and VII International Conference on Medical Physics. Espoo, 11–16 August 1985. Int. Federation for Medical & Biological Engineering. Pp. 385–386.
Räty, Veli-Pekka & Saarnio, Ilkka. 1985. Vammaisten ympäristönhallinta tietokoneen avulla. Laitteistot [Environmental control with computers for disabled persons. Equipment]. Espoo: Technical Research Centre of Finland. Research Notes 393. 28 pp. + app. 69 pp. (in Finnish)
Back to Top