Värillinen pulu

Luulimme juuri että näimme papukaijan ja pulun risteymän Alicantessa, Espanjassa. Nähtävästi se oli värjätty kilpailuja varten, joten pettymykseksemme se ei ollutkaan hybridi. Se oli myös rengastettu.

Interactive Digital Storytelling in Broadcasting

ACM TVX’17 Interactive Digital Storytelling in Broadcasting

Nuorempi yleisö on jättämässä perinteiset yleisradioyhtiöt. Nuoret kaipaavat uudenlaisia vuorovaikutustapoja, jotta heidän kiinnostuksensa palaisi. Yksi haasteista on mobiilikommunikaatio, jonka takia odotetaan jatkuvaa tietoa ja kerrontaa. Tästä seuraa tarve uudistuneille kerrontatavoille ja tiedonvälitykselle eri yleisöryhmille kaikkialla.

ACM TVX’17 IDB työpaja järjestettiin Hilversumissa, Alankomaissa, 14.6.2017, ja siinä pohdittiin uusia tapoja tuottaa ja jakaa tietoa yleisölle.

Olin työpajan järjestelytoimikunnassa ja tehtävänäni oli Technical Program Chair. Esitin työpajassa myös paperin Using Commercial Impact Advisory Group in Product Design for Broadcasters. Se kuvailee ulkopuolisten asiantuntijoiden roolia ja mahdollisuuksia tuotesuunnittelussa.

Oli myös oikein mukava suunnitella logo tätä työpajaa varten.