Tutkimusten mukaan muotoiluun sijoittaminen kasvattaa asiakastyytyväisyyttä, tuotteen käytettävyttä, viestintää ja kannattavuutta. Designintensiivisten yritysten arvo voi olla yli kaksinkertainen muihin yrityksiin verrattuna. Tämä perustuu kasvaneisiin tuotteen laatuun, käytettävyyteen ja asiakastyytyväisyyteen.

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin Design Venture Ohjelma valmentaa pk- ja mikroyrityksiä käyttämään muotoilua, designia ja viestintää yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Lue lisää tuoreesta artikkelistani “Design Profits”.